Week van Gebed

We geloven dat het essentieel is om te blijven investeren in ons gebedsleven, en de week van gebed kan daarin dienen als een katalysator.

Om met Paulus te spreken:
‘Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt.
Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.’ (Filippenzen 1:9-11)

In de jaarlijkse ‘Week van gebed voor eenheid van christenen’ bidden christenen samen voor eenheid, voor hun stad en de wereld. Dit is een wereldwijde gebedsbeweging die al 175 jaar geleden begon. In Nederland jaarlijks zo’n 200.000 mensen mee. De gebedsweek wordt landelijk ondersteund door MissieNederland en de Raad van Kerken.

De volgende zaken brengen we graag onder je aandacht:

 • Op dinsdagavond is er voor jongeren een Elevate avond met aanbidding en gebed in de Stadskerk
 • Er komt gedurende de week een mooie interkerkelijke podcastserie omtrent gebed beschikbaar via https://missie050.nl/podcast/ met ook een aantal Stadskerkers!
 • Het huis van gebed is uiteraard open en via het gebedsrooster kun je een uur reserveren.
  • We hebben speciaal voor de week van gebed verschillende gebedsstations in het huis van gebed ingericht om je (als je dat wenst) te voeden met gebedsvormen.
  • Er is daarbij ook gedacht aan kinderen en jongeren, dus je kunt ook als (deel van je) gezin een uur samen tijd doorbrengen.
  • Uiteraard mag je met meerdere personen samen bidden, maar beperk dat tot maximaal 7 personen.
  • Blok je uur af via het rooster in Mijn Stadskerk op onze website, https://mijnstadskerk.nl/login

‘Bidt zonder ophouden’ schrijft Paulus.
Het gaan van de weg die dat gebod wijst, begint bij het verlangen. Een vurig verlangen om te leven in de Geest van het gebed. ‘Heer, leer ons bidden.’

Mag dat verlangen opnieuw of verder in ons worden aangewakkerd!

Een hele gezegende week!

Mocht je nog vragen hebben of informatie missen, stuur dan een mailtje naar Huis van Gebed.