Gelukkig

Gelukkig, de mensen in Jezus´ dagen op aarde. Zij hoorden in de synagogen uit de Thora (wet). Zij hoorden Jezus zelf op de berghelling of aan de waterkant en massaal etend in het gras (genade).

Gelukkig is hij, die het Woord leest op laptop of smartphone. Gelukkig is zij, die hoort in de samenkomst of via livestream op YouTube.

Gelukkig zijn wij, die het ware en goede nieuws verspreiden, dat nu geen veel besproken en veel bediscussieerd gerucht meer is.

Gelukkig is ieder, die het ontvangt en ernaar handelt!

Zeven jaarweken voor onze jaartelling schreef God de tien geboden met Zijn vinger in twee stenen tafelen. Twee keer; want de eerste tafelen werden door zijn dienstknecht Mozes in woede om het volk stukgegooid. De tien geboden waren Gods verwijzing naar het niet gelukkig kunnen worden in eigen kracht. De tien geboden staan voor de wet, die onmogelijk te houden is.

Rond het jaar nul op de geschiedenislijn komt Jezus. Hij groeit op in eenheid met zijn Vader en de Heilige Geest. Hij groeit zowel fysiek als in wijsheid. Hij stijgt in aanzien bij het volk, maar wordt niet ontvangen door de Farizeeërs. Deze laatsten stellen een overspelige vrouw voor Hem en verwachten dat Hij haar veroordeelt. Ze verwachten ook Jezus te kunnen pakken door tweestrijd te zaaien met hun vraag. Jezus ontwijkt wijs, zwijgt en schrijft in het zand. Dit laatste wordt vaak niet begrepen. Maar dit in het zand schrijven, zonder dat het er toe doet wát Jezus precies schreef, wijst terug naar het schrijven door God de Vader van de tien geboden op de stenen tafelen. En het betekent steen tegenover zand, hard tegenover zacht, wet versus genade!

Zeven jaarweken vóór onze jaartelling gooide een menselijke dienstknecht de eerste stenen tafelen (wet), in woede om het volk,stuk op de rotsen. Hij zag onder zich dat het volk zich overgegeven had aan afgoderij.

Rond het begin van onze jaartelling sterft Jezus uit liefde voor de mensheid aan het kruis. Toen de kruisiging en de strijd er omheen volbracht waren, scheurde het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden, zegt de Bijbel. Door beide feiten is door God de Vader en God de Zoon de macht van de wet en het onszelf rechtvaardigen verbroken en is de tijd van genade aangebroken.

Sindsdien is Jezus de weg tot God. Door hem hebben wij vrije toenadering tot God. Mensen die kwaad willen, lachen misschien over jouw tekortkomingen en zonden en oordelen en roddelen misschien over je. Maar nu is er in Christus geen veroordeling meer voor wie God liefhebben. De tijd van de wet, die veroordeling met zich meebrengt en de gang van Mozes naar, van en wéér naar de top van de berg der veroordeling ligt ver achter ons!


Ellen Visser