Lees verder

De periodieke bijdrage

Wil je maximaal gebruik maken van de mogelijkheden voor belastingaftrek? Als je minimaal 5 jaar lang jaarlijks een vaste en gelijkmatige gift aan de Stadskerk doet op basis van een schriftelijke overeenkomst, dan gelden voor de belastingaftrek niet de drempels van minimaal 1% en het maximum van 10% van je onzuiver inkomen. De gift mag je spreiden over het jaar door bijvoorbeeld maandelijkse betalingen. Een akte bij de notaris is hiervoor niet meer nodig.

HOe regel ik dit?

Als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, download dan het formulier ‘overeenkomst periodieke gift in geld’ (pdf) en deponeer beide exemplaren (schenker én ontvanger) ingevuld en ondertekend  in de postbus ‘Financiën’ onder de trap, naast de infobalie. Vermeld daarbij ook even je naam & e-mailadres zodat we een digitaal exemplaar naar je toe kunnen sturen voor je eigen administratie. Lees de toelichting op het formulier goed voor het invullen.

Nadat het formulier is ingevuld zul je zelf nog even met je bank moeten regelen dat de toegezegde bijdrage ook daadwerkelijk wordt overgemaakt. Het formulier is namelijk geen machtiging op grond waarvan de Stadskerk de bijdragen zou kunnen incasseren.

Op de pagina maandelijkse bijdrage staat informatie over hoe je je bijdrage kunt overmaken.

Terug naar ‘Geven‘.