De periodieke bijdrage

Wil je maximaal gebruik maken van de mogelijkheden voor belastingaftrek? Als je minimaal 5 jaar lang jaarlijks een vaste en gelijkmatige gift aan de Stadskerk doet op basis van een schriftelijke overeenkomst, dan gelden voor de belastingaftrek niet de drempels van minimaal 1% en het maximum van 10% van je onzuiver inkomen. De gift mag je spreiden over het jaar door bijvoorbeeld maandelijkse betalingen. Een akte bij de notaris is hiervoor niet meer nodig.

HOe regel ik dit?

Als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, download dan het formulier ‘overeenkomst periodieke gift in geld’ (pdf) en deponeer beide exemplaren (schenker én ontvanger) ingevuld en ondertekend in de postbus ‘Financiën’ onder de trap, naast de infobalie, of ingescand als pdf via e-mail naar financien@destadskerk.nl. Lees de toelichting op het formulier goed voor het invullen.

MACHTIGEN

Het formulier is geen machtiging op grond waarvan de Stadskerk de bijdragen zou kunnen incasseren. De machtiging kun je afgeven door binnen je MijnStadskerk account (Mijn Profiel – Mijn giften) eenmalig je rekeninggegevens in te voeren. Je kunt het gewenste bedrag invoeren, ook kun je de dag dat er geïncasseerd wordt zelf aangeven. Dit om zeker te weten dat het op een geschikt moment komt voor jou en voor ons.

Heb je geen MijnStadskerk account (dan kun je deze als gast aanmaken en alsnog de stap hierboven doorlopen, zo niet) dan kun je dat het beste doen door middel van een maandelijkse overschrijving bij de bank. Via internetbankieren, je smartphone of bij de balie van de bank kan je een maandelijks terugkerende opdracht opgeven om een bedrag van je bankrekening naar de bankrekening van De Stadskerk over te maken.

Gebruik hiervoor de volgende gegevens:

IBAN: NL37 SNSB 0944 3779 12 t.n.v. de Stadskerk onder vermelding van maandelijkse bijdrage
Het kan zijn dat je een melding krijgt over de tenaamstelling; (Vrije Baptistengemeente Groningen t.a.v. financien uit Groningen).