Lees verder

Gods verhaal

Gods doel

Hoe het begon
De God van de Bijbel is de schepper van hemel, aarde en mensen. Hij deed dit om zijn grootheid, goedheid en liefde te laten zien en te delen. De mens is de kroon op de schepping. Wij zijn gemaakt om Zijn liefde te beantwoorden en te genieten van alles en iedereen die Hij gemaakt heeft.

Zonde(r God)

De kloof tussen jou en God
De eerste mensen (Adam en Eva) vertrouwden er niet op dat God goed genoeg was. Zij kozen voor een wereld waarin zij zelf voor God konden spelen. Een keuze die we allemaal maken. God zou geen God zijn als Hij dat zou accepteren. Daarom is er een afstand ontstaan. Een kloof die niet overbrugd kan worden door religie of door ons beste beentje voor te zetten. Het gaat om vertrouwen.

Gods oplossing

Jezus brengt je terug bij God
Al direct na de keuze van Adam en Eva begon God met zijn reddingsplan. Hij bepaalde dat een mens een fout goed kon maken door een dier zonder gebreken te offeren. Duizenden jaren laten stierf Jezus – als Zoon van God zonder fouten – voor de ontrouw van álle mensen. Daarmee overbrugde Hij de kloof voor iedereen die erop vertrouwt dat Jezus’ offer goed genoeg is.

Jouw reactie

Waar sta jij?
God zorgde voor de enige uitweg. Ieder mens staat echter zelf voor de keuze om het te geloven of niet, om Jezus’ offer te accepteren of niet, om nu voor eens en altijd wel op Gods goedheid te vertrouwen of niet. Ook jij hebt die keuze. Wat is jouw reactie?