Heilige huisjes

We hebben allemaal dingen waarvan we overtuigd zijn dat het zo is of dat wat we vinden dat iets waar is, zonder dat we werkelijk weten of het eigenlijk wel klopt. ‘Heilige huisjes’. Het geeft ons een (schijn)zekerheid. Als iemand aan zo’n huisje rammelt, voelen wij ons in onze zekerheid aangevallen en gaan gelijk de hakken in het zand. Je moet je vertrouwen op Jezus stellen, roepen we in koor maar in de praktijk zorgt het geloof in de ‘heilige huisjes’ vaak voor meer vertrouwen.

Al het goede komt van God. Iets wat goed voelt of goed lijkt wordt daardoor al gauw aan God toegeschreven zonder dat daar enige onderbouwing aan ten grondslag ligt. En o wee als je er iets van durf te zeggen.

God geneest maar dat satan zich voordoet als een engel van het licht, en dus ook genezingen gebruikt om zich te profileren, wil er bij ons niet in. Je zou maar door hem genezen worden,  terwijl je denkt dat God het heeft gedaan. Dat geeft toch een wrange smaak. Dus vinden we dat het niet waar is. Of dat het in ieder geval jou niet is overkomen.

Verblijdt u in de Here te alle tijde staat in Filip.4:4. Je hoort, als christen, dus niet met een somber gezicht rond te lopen en helemaal niet in de kerk. Je loopt vooral daar het risico er op aan te worden gesproken door iemand met zo’n heilig huisje. In vs. 5: Uw vriendelijkheid is bij alle mensen bekend. Nou, ga er maar aan staan. Het slecht gehumeurd zijn is dus een goede reden om niet naar de kerk te gaan en zo mogelijke ‘heilige huisjes’ te ontlopen.

‘De vrije wil’ en ‘jouw eigen keuze voor Jezus’ zijn heilige huizen, enorme bouwwerken, die diep geworteld zijn binnen de evangelische richting. Terwijl de bijbel zegt: Er is niemand die God zoekt.(rom.3:11) God kiest en bestemt. Hij geeft geloof en heeft ons gemaakt voor goede werken, die Hij heeft voorbereid. Anders gezegd: God bouwt een zandbak, zorgt voor de schepjes en de zeefjes en plaatst ons er in zodat wij een zandtaartje voor Hem mogen maken. Hij legt het ons zelfs uit en doet voor hoe we het moeten doen, maar als we het niet doen is het ook goed. Hij zet ons in de zandbak. Wij zijn in het geheel niet in de positie om daar ook maar iets van een keuze in te hebben of iets van te vinden. Dat is de Bijbelse realiteit.

Wat moeten wij doen om gered te worden, om gerechtvaardigd te worden, om geheiligd te worden?  Het antwoord is: helemaal niets. Je bent, door Hem, geworteld en gefundeerd in Zijn liefde. (Ef.3:17) Dat is Zijn keuze, Zijn werk om tot Zijn volmaakte doel met een ieder van ons te komen. Dat is genade van Hem. Daar kunnen wij niets aan veranderen.

Zonder Hem kun je niets doen.(joh.15:5) Hoezo ‘vrije wil’ en hoezo ‘zelf voor Jezus kiezen’. Zijn wij dan robots? Nee, we zijn klei en God is de pottenbakker, de boetseerder. Die het klei op volmaakte wijze kneedt en vormt zoals Hij het wil. Omdat alleen Hij weet waarin elk stukje klei het beste tot zijn recht komt. Denk je eens in dat je, als hompje klei, zelf zou mogen kiezen waar je het meest geschikt voor zou zijn.  Als God ons zelf de keuze liet, dan kwam er niets van terecht. Hij houdt te veel van ons om ons daarin zelf ten onder te laten gaan. Hij gaat voor het maximale eindresultaat. Daar zijn wij niet toe in staat. Totaal ongeschikt en dus doet Hij het Zelf.

De ‘vrije’ keuzes en beslissingen die je neemt worden voornamelijk door de omstandigheden bepaald. God leidt je leven door voortdurend jouw omstandigheden zo te beïnvloeden dat je door je keuzes op die wegen gaat die Hij voor jou heeft bedacht. De mensen die je ontmoet; de gebeurtenissen die je meemaakt. Het is allemaal ingebed in volmaakte liefde voor jou.
Onze vrije keus zou dat alleen maar ruïneren. Dat laat God ‘s liefde niet toe.

Het is allemaal te vinden in God ‘s woord. Je moet het alleen wel zelf willen ontdekken. Een goede vertaling van de grondtekst is hierin essentieel. De meeste vertalingen laten her en der nogal wat steken vallen. Deze zijn soms erg theologisch vertaald wat de waarheid niet ten goede komt. Bijbelstudie met een goede vertaling laat zien hoe het echt is bedoeld. Dan kun je er achter komen wat er nu echt staat en wat er nu precies mee wordt bedoeld. Dit werkt vaak erg confronterend en verwarrend en zal vele heilige huisjes laten wankelen en instorten. Maar zorgt uiteindelijk voor een stabiel geloof dat  tegen een stootje kan.

Theo Slump