Huis van gebed

De afgelopen tijd konden we niet fysiek naar de kerk. Althans niet voor gezamenlijke diensten.
Maar we hebben wel een Huis van Gebed wat voor ons open is.
Eerlijk gezegd dacht ik dat het storm zou lopen. Maar er is ruimte genoeg om te reserveren.

Op een avond was ik daar om te bidden, toen er ook andere aanwezigen in het gebouw waren. Het was heerlijk wat stemmen te horen en je eventjes weer gemeente als vanouds te voelen!
Een andere keer trof ik een andere bidder. Yes! Een ontmoeting met een gemeentelid!

We raakten aan de praat. Op een gegeven moment deelde ik dat ik me erover verwonderde
dat het gebedsrooster niet voller was. Toen zei ze: “Het hoeven er maar een paar te zijn.” Dat vond ik een prachtige uitspraak! Ja, zo is het! Het gaat God niet om de hoeveelheid! Niet om de hoeveelheid bidders en ook niet om de hoeveelheid gebeden! Het gaat Hem om de ontmoeting!

Toch kan ik je aanbevelen om naar het Huis van Gebed te gaan voor ontmoeting met God.

Laat je verrassen wat God je wil geven in dat uur! Hij weet wat je nodig hebt! En zou het stiekem toch niet mooi zijn als het rooster gevuld wordt met mensen die God daar zoeken tot eer van  Zijn naam!

HUIS VAN GEBED

Heilige Geest
Uitnodigend
Into His Presence
Stilte

Vurig
Aanstekelijk
Nooit hetzelfde

God verrast!
Ervaar het!
Bidden
Eensgezind
Durven

Clarie