Lees artikel

Huis van Gebed: een bijzonder ruimte met mooie verhalen

Het Huis van Gebed is 24 uur per dag beschikbaar voor aanbidding en gebed. Via een rooster op de website kan je hier een uur inplannen voor jezelf of voor een groep. Het Huis van Gebed is een bijzondere ruimte, waar mensen God ervaren. Een plek binnen de gemeente, waar tal van mooie verhalen ontstaan.

In Zijn licht
Larissa gaat graag op woensdagavond naar Wildfire, speciale jongerenavonden in het Huis van Gebed: “Ik vind het moeilijk om uit te leggen waarom ik het fijn vind om in het Huis van Gebed te zijn, maar ik kom er altijd zo blij weer vandaan. Ook ben ik dankbaar dat we er in vrijheid naar toe mogen gaan. Op de open dag sprak ik een vrouw, die was gevlucht uit Syrië. Het was een bijzonder gesprek. Ook al was er veel verdriet in haar verleden, zij kon vandaag blij zijn omdat ze nu in vrijheid kon aanbidden. Zelf heb ik ook een moeilijke tijd gehad en heb ik een periode niet naar de Stadskerk gekund. Toen ik de eerste keer weer in het Huis van Gebed was voelde ik dat God wilde dat ik ging zitten. Toen ik dat deed, zat ik in de felle zonneschijn. Toch dacht ik: ‘Dit is waar ik moet zitten.’ Toen zei de aanbiddingsleider Mathijs dat God wat tegen ons wilde zeggen. En ik begreep waarom ik in die zonnestraal zat. Alsof God zei: ‘Jij mag in het licht zijn, je hoeft niet in het duister te zitten. Kom naar Mijn licht, ook al is het moeilijk geweest’.”

Meer weten over Wildfire of wil je een keer meedoen? Mail dan even naar: mathijsheerema@hotmail.com

Geraakt door de ruimte
Jamie vertelt dat hij voor de Kerstdiensten een hoogwerker nodig had en de man die voor de klus kwam even rondleidde in de Stadskerk: “De man was nooit eerder in de VBG geweest en werd enorm geraakt door alleen al het gebouw. Hij brak toen hij het Huis van Gebed betrad en daar jonge mensen zag bidden.” Hevig geëmotioneerd vertelde de man dat hij in de kerk waar hij toe behoorde jaren tevergeefs gepleit had voor een gebedsruimte. De kerkenraad stond het niet toe. Gedesillusioneerd had hij uiteindelijk de kerk verlaten. Nu stond hij dan in een kerk waar de ruimte wel aanwezig was en intensief wordt gebruikt. ‘Dit heb ik altijd gemist’, zei hij. Jamie: “De man is anderhalf uur gebleven en zat vol vragen. Over de hoogwerker is niet eens meer gesproken. Toen de man uiteindelijk weer ging, zei hij alleen: ‘Dat met die hoogwerker komt wel goed.’”

Mannenhuis van Gebed
Dennis is vorig jaar met een Muskathlon in Oeganda geweest, met een groep van 10 mannen. In de voorbereiding besloten zij niet alleen lichamelijk in training te gaan, maar ook geestelijk te trainen door samen te bidden in het Huis van Gebed. Dennis: “Deze groep broeders is daar zo enorm hecht door geworden en we hebben zoveel van de Here God gekregen, dat we na de Muskathlon besloten om samen te blijven bidden.” Toen groeide ook het verlangen om dit met meer mannen te delen: “Wij wisten inmiddels hoe krachtig het is om op te trekken met andere mannen. Ook merkten wij dat mannen die vast lopen in hun huwelijk, op hun werk en andere aspecten van hun leven, op zondag een hele hoge drempel ervaren om naar voren te gaan om voor zich te laten bidden. Daarom hebben wij met de hele groep de cursus ‘Gebedsministry’ gedaan. Zodat we andere mannen voor de troon van God kunnen brengen. Het is goed dat wij mannen, juist in gebed, onze verantwoordelijkheid nemen.” Het Mannenhuis is nu om de week op dinsdag, in de weken dat er geen huiskring is. Dennis: “Kom vooral. Wij willen een veilige haven bieden en zien gewoon herstel. Maar je hoeft absoluut niet in de problemen zitten om te komen, het is een plek om gewoon jezelf te zijn.”

Meer weten over het Mannenhuis van Gebed of wil je een keer meedoen? Mail dan even naar: mannenhuisvangebed@stadskerkvbg.nl

Meest frequente bezoeker
Anouchka is misschien wel de meest frequente bezoeker van het Huis van Gebed. Ze komt er minimaal 2 keer per week. Anouchka reserveert namelijk als Zorgdrager van het Huis van Gebed 2 keer per week een uur om de ruimte een frisse schoonmaakbeurt te geven. Anouchka: “Deze taak sprak me aan omdat God graag werkt door een schoon hart. Daarom is het fijn als het Huis van Gebed ook goed schoon is.

“De bijzondere sfeer die je mag proeven, vanaf de eerste stap dat je binnen bent, daar mag ik een kleine bijdrage aan doen. Dat vind ik echt heel tof.” Naast het schoonmaken mag Anouchka ook zorg dragen voor het rooster van het Huis van Gebed en de verbinding tussen verschillende aanbiddingsleiders. Ze reageerde meteen op de oproep voor deze taak, ondanks haar andere bedieningen in de gemeente: “Het kan prachtig onder de schooltijd van de kinderen en ik krijg ook nog wat beweging, want ik kom op de fiets”, vat ze de voordelen samen. “En als ik bedenk dat mensen in het Huis van Gebed zoveel antwoorden vinden, onderwerpen voor hun preek krijgen en ontmoetingen met God hebben, dan ben ik gewoon blij dat ik daar een beetje aan meewerk.”

Opmerkingen over het rooster of vragen in het algemeen over het Huis van Gebed? Mail dan even naar: huisvangebed@stadskerkvbg.nl.