Ik geloof dat God mij vraagt om de wereld over te gaan

Reiziger voor de Heer

Ethiopië, Rusland, Thailand, Israël, Ierland… Joke Renkema (36) heeft al veel landen op de wereld gezien. Omdat ze van reizen houdt. Maar dat is niet het hele verhaal. “Ik geloof dat God mij vraagt om de wereld over te gaan. Zelf snap ik niet altijd waarom, maar ik ga naar de plekken waar Hij mij hebben wil.”

Zendeling
“Als kind had ik al het verlangen om de wereld over te gaan,” vertelt Joke. Op een leeftijd waarop veel meisjes dromen van een toekomst als ‘juf’ of ‘moeder’, had de kleine Joke een opmerkelijk andere levensinvulling in gedachten: “Ik wilde een weeshuis beginnen in Equador.”

Slingeren
In de loop der tijd wordt deze droom op verschillende momenten bevestigd. “Toen ik 17 was kwam er een spreker uit China in onze kerk. Ik zat achter in de zaal, maar hij pikte me eruit. Hij had een boodschap van God voor mij: “Je gaat een avontuurlijk leven leiden, dat je naar de andere kant van de oceaan zal brengen.” Deze boodschap krijgt Joke vaker: “God will fling you over the nations, zei iemand eens tegen me.” Zo voelt het voor Joke ook: ze mag van het ene naar het andere land ‘slingeren’. Telkens haar voeten zetten op de bodem van een land, maar ook weer verder trekken.

Gateways
Joke reist meestal niet alleen, maar vanuit de organisatie Gateways Beyond International op Cyprus. Een bijbelschool waar ze in 2004 voor het eerst kwam. De missie van Gateways bestaat uit vier onderdelen: evangelisatie, ondersteunen van de plaatselijke gemeente, hulp bieden aan mensen in nood en een zegen zijn voor het Joodse volk. Joke heeft twee studiejaren op de school afgerond en is inmiddels staflid bij de organisatie. “Al is organisatie niet het goede woord”, vertelt Joke. “We zijn meer een familie, een profetische gemeenschap.”

Profeet
Joke verduidelijkt: “We bidden op een ‘profetische’ manier. Dat betekent dat we Gods stem horen, en Zijn woorden doorgeven aan mensen. In de Bijbel staat, dat profetie een van de belangrijkste dingen is die God aan christenen geeft (1 Korinthe 14:1). God spreekt tegen iedereen, maar het kost wel oefening om Zijn stem te verstaan.” Voor Joke werkt het zo: “Omdat ik geen man of gezin heb, ben ik veel alleen met Jezus. Het is een hechte vriendschapsrelatie. Ik vertel Hem waar ik mee bezig ben en leg Hem moeilijkheden voor. En ik hoor dingen van Hem terug. Dat klinkt een beetje als je eigen gedachten, maar ik heb leren onderscheiden wanneer het Zijn stem is, en wanneer het van mezelf komt. Hoe beter ik Hem leer kennen, hoe beter ik het verschil hoor.”

Bergen
De groep van Gateways bidt voor landen wereldwijd. “We vragen God welke plannen Hij heeft met een land en wat Hij daar al aan het doen is. Daar sluiten wij dan bij aan”, legt Joke uit. “We bezoeken het land ook, het is belangrijk om er letterlijk je voeten neer te zetten. Door fysiek aanwezig te zijn, kan God op die plek door mij heen werken. We bieden ook praktische hulp aan de bevolking.” Vaak trekt de groep de bergen in om te bidden. “In de Bijbel spelen bergen ook een centrale rol. Jezus bidt vaak vanaf een hoge plaats.”

Nieuwe mens
De groep van Gateways bestaat uit een vaste kern van zeven gezinnen en een aantal alleengaande mensen. Daarnaast komen er jaarlijks zo’n vijftig studenten die lessen volgen over bijbelse onderwerpen en identiteit. De groep reist elk jaar naar Israël en gaat op missie naar een land ergens in de wereld. Gateways is opgericht door Joodse mensen die in Jezus als Messias geloven. Een deel van de leiders van de school is Joods, een deel niet. Joke zegt: “De visie is dat Joden en christenen samen één nieuwe mens vormen, zoals ook in de Bijbel staat (Efeze 2:15). Door samen God te aanbidden en alles samen te delen. Tijdens de reizen deel ik soms zelfs letterlijk een bed met een medereizigster,” lacht Joke. Ook viert de groep samen sabbat en Joodse feesten.

Familie
Joke voelt zich sterk verbonden met haar Gatewaysfamilie. Maar elke keer als ze terug is in Nederland, beseft Joke ook wat ze opgeeft: “Bij Gateways ben ik niet zo bezig met financiële zekerheid, of dat ik geen eigen gezin heb. In Nederland word ik er meer mee geconfronteerd dat mijn leven zo verschilt van dat van leeftijdgenoten. Ook het contact met mijn familie is door het reizen anders. In het buitenland spreek ik ze via Skype, maar ik mis toch delen van hun leven.”

De VBG
De Stadskerk beschouwt Joke nog altijd als haar thuisbasis. Sinds kort heeft Joke een Thuisfront Commissie, die haar helpt om een nieuwsbrief en een website te starten. “Zo kan ik inzichtelijk maken wat ik doe. Door te delen wat ik meemaak, denk ik dat ik de gemeente tot zegen kan zijn. En andersom: het is fijn als gemeenteleden met mij meeleven en voor me bidden.” En al blijft het soms lastig om haar reismissie over te brengen, Joke vertrouwt erop dat het goed is dat ze gaat: “God zegt tegen mij: jij hoeft ook niet alles te weten. Ga maar op reis.”

Meer informatie over Joke: www.jokerenkema.weebly.com en www.gatewaysbeyond.org