Margreeth Mooibroek in ‘Terug naar Eden’

Over die weg gaat het nieuwste boek van de schrijfster Margreeth Mooibroek. Eerder schreef zij over de jaren waarin ze leefde als een persoon met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis(DIS) in het boek ‘Een vrouw uit één stuk’. Ze bestond eigenlijk uit allemaal persoonlijkheden en leven was overleven.

Jarenlang zorgden gebeurtenissen uit haar jeugd voor zoveel pijn dat ze er niet uit kwam en het gevoel had dat ze in een cirkel rondliep en niet kon groeien. Artsen konden geen diagnose stellen, therapieën hielpen niet en dus besloot ze uiteindelijk te stoppen en er maar mee te leren leven, hoe moeilijk het ook was

Bevrijding

Een vriendin sprak met haar over bevrijding en attendeerde haar op twee vrouwen die geroepen waren om met mensen die DIS hadden voor bevrijding te bidden. Margreeth kende Jezus en ging daarom met haar man Ben naar die vrouwen toe. “Ik wilde verder, want ik kende Jezus en het voelde daar vertrouwd, want zij kenden Jezus ook.” Na een periode van drie jaar, waarin ze elke twee weken voor bevrijding liet bidden kreeg ze een beeld dat alle delen terugkwamen uit de zee als één geheel.

In een periode van drie jaar, waarin ze elke twee weken voor gebed ging, mocht elk deel, elk alter naar voren komen. Jezus genas elk stuk! En uiteindelijk bracht Hij alle delen samen en mocht Margreeth verder als één persoon. Alle trauma’s zijn in het licht gekomen. Elk deel is volledig hersteld door de liefde van Jezus!

. “Toen begon het leven pas echt voor ons. De weg van herstel- ook van onze relatie- was lang en moeizaam, maar we leerden om met open harten kwetsbaar te zijn en niet afhankelijk van elkaar maar van God alleen te zijn. Hij was erbij.”

Groei

Ze bracht steeds meer tijd door in gebed, ging wandelen met God, haar liefdevolle Vader aan Wie ze alles kon vertellen en leerde steeds meer om Gods stem te verstaan.

Ga terug naar het begin

Naar het zitten

En ontvangen

Het doen en gaan

Pak wat Ik je geef en groei…

Ik BEN en Ik laat zien’

Ze groeide –al worstelend, maar vertrouwend- steeds dichter naar Hem toe nu niets meer haar hart blokkeerde. God bracht haar ertoe om voor mensen te bidden en zette mensen op haar pad. Hij leidde haar er zelfs toe om een opleiding te volgen om een coaching-praktijk te beginnen. Ook Ben stimuleerde haar daarin en sinds januari is de praktijk een feit en bestaat haar hulp aan mensen uit een combinatie van therapie en pastoraat. God Zelf stuurt mensen en als mensen bevrijding nodig hebben doen Ben en zij dat samen.

Terug naar Eden

Over de worstelingen schreef ze verhalen in dagboekvorm. In de tijd dat ze met mensen ging bidden en zelf groeide, las een vriendin de verhalen die Margreeth over haar worstelingen had geschreven. Ze stelde voor om het uit te gaan geven en Terug naar Eden is het resultaat. Zelf wist Margreeth nog niet dat ze weer een boek zou gaan schrijven, maar ze kreeg wel de titel van de Heer.

De groei naar volwassenheid is de reis van het hand in hand met de Vader wandelen”, aldus Margreeth. In al haar pijn was Hij erbij. In al haar moeiten mocht ze het Vaderhart van God leren kennen door haar hart wijd open te stellen naar God, nadat ze bevrijd was. Daar kreeg en krijgt ze rust, in Eden, dicht bij het Vaderhart van God.

Kwetsbaarheid

Met haar boek wil ze mensen helpen de weg naar Eden, naar het begin, terug te vinden door hen te wijzen op de noodzaak van het persoonlijk leren kennen van de Vader. Ze pleit er dan ook voor dat mensen zich kwetsbaar opstellen teneinde genezing te verkrijgen. ’Ieder mens komt gebrokenheid tegen en heeft het nodig om dichtbij God te komen en de weg te weten die Hij voor ons heeft, want die weg is voor ieder anders’, verklaart ze.

Terug naar Eden is een boek waarin Margreeth zich opnieuw kwetsbaar opstelt en laat zien welke weg zij met haar Maker bewandelt. Die weg is niet altijd makkelijk, maar ze weet: Vader, Papa is erbij, ik ben niet alleen’, schrijven Petra en Remmelt Mastebroek in het voorwoord van het boek.

De verhalen in het boek worden afgewisseld met bemoedigende en diep doorleefde gedichten die spreken over Gods liefdevolle vaderhart

Zie jezelf niet als een min-

Maar zie jezelf zoals Ik je zie

mijn geliefde dochter’

mijn geliefde zoon’

Mijn hart is vol liefde voor jou

Sta

Op de plek waar je nu bent!

Heb geduld, ontspan…

Ik wil het in je hart leggen

Mijn liefde voor jou’

Terug naar Eden is voor iedereen die verlangt naar Gods liefde, naar heling, vergeving en naar het vinden van de eigen identiteit, maar het boek is ook geschikt om te gebruiken in kringen. Wie meer wil weten over de coaching-praktijk van Margreeth kan dit vinden op haar website.

Wil je nog meer van haar lezen, ga dan op de app van De Stadskerk naar de Bemoedigingen en lees de prachtige artikelen/gedichten die zij hiervoor heeft ingezonden. Want Margreeth wil niets liever dan de mensen vertellen van de oneindige, onbegrensde en onvoorwaardelijke liefde van de liefdevolste Vader die er is.