Oekraïne

PROJECTEN

KLEDING- en VOEDSELTRANSPORTEN

Namens Stichting Immanuël (van gemeenteleden Roelof en Klara Bus), die al jaren betrokken is op Oekraïne, zullen er kleding- en voedseltransporten zijn richting Oekraïne. Lokale kerken zullen deze goederen verspreiden. Help je mee?

Wat vragen we:

Geen kleding
alleen nieuw onderkleding/ondergoed ook voor kinderen
bananendozen

Slaapzakken en warme dekens
Flessen water 
Shampoo en ander toiletgerei
Pijnstillers
Pleisters
Verband
We vragen vooral:

Houdbaar voedsel geseald of blik

LET OP! We willen je oproepen de spullen ‘kant en klaar’ in dozen aan te leveren zodat de transporteurs het eenvoudig op pallets kunnen stapelen. 

Waar inleveren?

  • Diamantlaan 1 in Groningen Kringloop+
  • Kleinestraat 2 in Bedum Kringloopwinkel4you (dinsdag tot en met zaterdag 10.00-16.00 uur)
  • Smydingheweg 46 in Garsthuizen (09.00 – 12.00 uur)

Financieel
Wil je financieel bijdragen aan het werk van Stichting Immanuel in en voor Oekraïne? Dan kan dat via de pagina van de stichting of via NL73RABO0320751163 tnv STICHTING IMMANUEL onder vermelding van Actie Oekraïne.

Contact?

Gerrit Veening
famveening@hotmail.com

Volg het werk van Christenen voor Israël in Oekraïne

Het is oorlog in Oekraïne. Christenen voor Israël werkt al ruim 25 jaar in het land om de Joodse bevolking te steunen. Antisemitisme laait er in tijden van crisis steeds weer op. Als christenen willen we daarom juist in deze noodsituatie solidair zijn met onze Joodse broeders en zusters.

Voor meer informatie en doneren:

https://www.christenenvoorisrael.nl/noodactie-voor-oekraine

Bid mee voor vrede

Pete Greig en Chris Denne, beiden betrokken bij 24-7 Prayer, schreven een gebed dat je kunt bidden in deze situatie.

‘Vader God, Koning van alle landen, we roepen het uit naar U namens het volk van Oekraïne. We vragen U om de kwetsbaren te redden uit de handen van hun vijanden, zodat ze zonder angst mogen leven in uw nabijheid (Lucas 1 vers 74-75).

Heer, ontferm U.

Heer van alle heren en Prins van vrede, onze politici voorspellen de grootste oorlog sinds 1945. Daarom smeken wij U voor onze tijd een ánder verhaal te schrijven. Dwarsboom de plannen van slechte mensen. Geef bovenmenselijke wijsheid aan vredestichters om een redelijke en minder gewelddadige oplossing te vinden. Geef dat politici zullen handelen met een wijsheid die van boven komt, en die zuiver, vredelievend, mild, meegaand, en rijk aan ontferming is. (Jakobus 3 vers 17).

Heilige Geest, we bidden voor de kerk in Oekraïne, een land waarvan 70% van de inwoners zich christen noemt. Geef onze vele broers en zussen daar in deze crisis moed om het goede nieuws van uw koninkrijk te verkondigen, om verslagen harten hoop te bieden, en troost aan hen die treuren. (Jesaja 61 vers 1-2).

Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt, wees ons genadig.
Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt, geef ons vrede.
Amen.’
Met dank aan Martijn Rutgers (voorganger van Mozaiek071) voor de vertaling

Waarom deze pagina?

De situatie in de Oekraïne, maar ook in Rusland, raakt ons allemaal.
Het maakt gevoelens los van onmacht, onveiligheid en onzekerheid. Gevoelens van verdriet, boosheid en angst. Ook bij onze kinderen en tieners. Daarnaast is de situatie opnieuw een onderwerp dat voor verdeeldheid kan zorgen.  Want hoe moeten we dit duiden? Wat is waar? Waar gaat dit naartoe?
Als kerk willen we jullie uitnodigen om vooral het gesprek met elkaar te voeren, deel je zorg en deel je vragen. Dit kan bijvoorbeeld in je community, je smallgroup of stuur een mail.  Tegelijk willen we jullie, maar ook onszelf, op het hart drukken om elkaar in deze situatie maar van één ding te willen overtuigen; en dat is om te kijken naar Jezus, lief te hebben en zorg te dragen. Dichtbij en ver weg.

We hebben een machtig wapen in de strijd die gaande is, en dat is gebed! Laten we gevonden worden op onze knieën als strijders voor Zijn Vrede.
Wat is het hartverwarmend om te zien dat mensen uit onze gemeente, naast bidden, heel praktisch in actie komen.
Wij geloven ook dat dat moet. Dat dat óók van ons wordt gevraagd. Daarom hebben we deze pagina ingericht. Zodat iedereen in de gelegenheid is om aan te sluiten bij een initiatief. Natuurlijk zijn er ook de landelijke acties maar op deze plek willen we graag leden van onze gemeente die een actie hebben opgezet of contactpersoon zijn voor een door een ander opgezette actie, de gelegenheid geven om dat hier zichtbaar te maken.
Staat jouw actie er nog niet bij? Mail dan naar: communicatie@destadskerk.nl

Gods Zegen en Zijn Vrede!

Alice Kremer
Pastor Gemeenteleven