Ons Stafteam

Het leven van een grote gemeente in goede banen leiden is letterlijk een dagtaak. Voor iedere doelgroep en ieder deelgebied hebben we eindverantwoordelijken. Het stafteam bestaat uit de volgende betaalde krachten.