Organisatie Community

Korte Beschrijving
Manieren om het community zijn te organiseren.
 
Doel
Delen van ervaring hoe andere community’s zichzelf georganiseerd hebben.
 
Leiderschap
Ondanks de community’s geleid worden door communityleiders hebben veel communityleiders ondersteuning van meer mensen in het leiderschap. De communityleiders dragen de eindverantwoording en zijn ook het communicatie- en afstemmingskanaal tussen de leiding van De Stadskerk en de community, maar vaak hebben de communityleiders zelf weer ondersteuning van een kernteam. Het kernteam is een team van mensen die de communityleiders ondersteunt in organisatorische aangelegenheden en/of als sparringspartner dienen voor keuzes, richting en besluiten. Het is aan de communityleiders om te bepalen hoe ze het leiderschap willen invullen en of ze met een kernteam willen werken en wie ze dan daarvoor willen vragen. We hebben wel gemerkt dat de taak als lichter wordt ervaren indien er meer schouders zijn om het te dragen.
 
Kringen / Small Groups
Het kringenwerk is ook belegd binnen de community. De communityleiders hebben de verantwoordelijkheid om dit binnen hun postcodegebied te organiseren. Het is raadzaam om daar ook specifiek mensen voor te vragen om deze bediening vorm te geven. De kringen kunnen zelf weer bepalen hoe vaak ze bij elkaar komen. We geloven dat de kringen een belangrijke schakel zijn in het community zijn, net zoals we geloven dat de community’s een belangrijke schakel zijn in het gemeente zijn. Ervaring leert, om het kringenwerk goed te laten verlopen dat er wel kringleiders (of coördinatoren) nodig zijn. De kringleiders op hun beurt hebben het soms ook nodig om ondersteuning te krijgen. Vandaar het advies om binnen de community mensen verantwoordelijk te maken voor het kringenwerk. Het ideaal-plaatje zou zijn dat iedereen op een kring zit.
 
Locatie
Veel community’s hebben een vaste locatie waar ze samenkomen. De locaties variëren van buurthuizen, scholen, theater, schuren, andere kerken, etc. Sommige community’s organiseren ook regelmatig (buiten)activiteiten zoals speurtochten, picknick, wandelingen, etc. afhankelijk van het weer. Het is aan de communityleiders om te bepalen waar de community samenkomt. De kosten voor de huur/gebruik van de locatie kunnen gedeclareerd worden bij De Stadskerk (of de factuur kan doorgestuurd worden naar De Stadskerk). Uiteraard het verzoek aan de communityleiders om ook wijs met de kostenlast om te gaan en bij twijfel de dialoog aan te gaan met de leiding van De Stadskerk.
 
Invulling communitysamenkomsten
De invulling van de communitysamenkomsten varieert bij de diverse community’s. De intentie van de community is om juist in de vorm op zoek te gaan naar andere vormen dan de “standaard” diensten zoals we die kennen van de zondagmorgen. In de community staat de persoonlijk ontmoeting/getuigenis, het omzien naar elkaar, het zichtbaar maken van hoe God werkt in levens van mensen, en het samen missionair bewegen centraal. Hierin zijn diverse vormen mogelijk. De kennisbank geeft al wat voorbeelden van vormen die gepraktiseerd zijn binnen de community’s. We willen hierin blijven leren, groeien en inspireren door ook te blijven delen. Het helpt ook om de invulling van de samenkomsten te delegeren aan diverse mensen/groepen. Er zijn bijvoorbeeld community’s die de invulling van de samenkomsten belegd hebben binnen de kringen, waarbij om de beurt, volgens een van tevoren vastgesteld rooster/planning een kring verantwoordelijk is voor de invulling/activiteiten van de samenkomst. Soms zijn er mensen die een specifiek idee hebben voor bijvoorbeeld een activiteit, werkvorm of thema. Daarvoor is de community bij uitstek een mooie plek om hier invulling aan te geven. Ook zijn er voorbeelden waarin bijvoorbeeld de kinderen of jongeren uit de community een keer de verantwoordelijkheid hebben gekregen om de samenkomst invulling te verzorgen. Wees creatief, voorbij de gangbare paden en kijk vooral in wat mogelijk is zodat je als community ook weer verrast kan worden hoe God werkt door andere vormen heen.
 
Zorg / Herders
Het samen optrekken in de community en het bijbehorende kringenwerk zorgt er ook voor dat praktische en geestelijke nood en zorg meer zichtbaar wordt. Het mooiste is dat de kringen en de community voldoende draagkracht kunnen bieden om de desbetreffende mensen te helpen in hun zorgbehoefte. De Herders die onderdeel zijn van de community spelen hierin ook een belangrijke rol, met name ook als er meer aandacht nodig is of wanneer er gekeken moet worden hoe, wat, waar, wanneer en wie er eventueel een rol kan spelen in het zorgproces. Het is raadzaam dat communityleiders en herders onderling afstemming hebben over de zorgbehoefte binnen de community. De Herders zijn bekend met de diverse routes die beschikbaar zijn vanuit de gemeente.
 
Contactpersoon voor meer informatie