59: Het schilderij (Maria Prins)

59: Het schilderij (Maria Prins)