Gods almacht bezingen, ook als je wacht op Hem

Gods almacht bezingen, ook als je wacht op Hem