69: Terugblik op de Meiweek (Jaap van Niejenhuis)

69: Terugblik op de Meiweek (Jaap van Niejenhuis)