Raad van Opzieners

In De Stadskerk is de Raad van Opzieners (RvO) eindverantwoordelijk voor het (geestelijk) functioneren van de gemeente, waarbij de Here Jezus wordt erkend als Hoofd van de gemeente (1 Petr.5:1-5).

De RvO leidt de gemeente op hoofdlijnen, zowel op geestelijk als bestuurlijk vlak.
De 5-voudige bediening die Paulus noemt in Efeze 4 vertaalt zich naar een brede blik op de gemeente:

  • Beschermen (profeet)
  • Voeden (leraar)
  • Leiden (apostel)
  • Zorgen (herder)
  • Uitreiken (evangelist)

Om daadwerkelijk op hoofdlijnen te kunnen leiden, is er voor de herderlijke taak een pastorale oudstenraad.

Opziener of oudste ben je voor 4 jaar, wat eenmalig met 4 jaar kan worden verlengd.
Dit geldt niet voor de opzieners die ook een dienstverband met de gemeente hebben, te weten de voorgangers Arjan Zantingh en Theo van den Heuvel.

Contact opnemen kan via de mail: rvo@destadskerk.nl. In elke dienst is ook een oudste vertegenwoordigd als oudste van dienst, ook na de dienst is deze aanspreekbaar. Op het mededelingenblad is te vinden wie oudste van dienst is.

Raad van Opzieners

De Raad van Opzieners bestaan uit: Theo en Harmke van den Heuvel, Arjan en Claudia Zantingh, Hans en Tineke Meerveld en Joop en Margriet Kruit.

Opzieners

Theo en Harmke van den Heuvel

Opzieners

Arjan en Claudia Zantingh

Opzieners

Hans en Tineke Meerveld

Opzieners

Joop en Margriet Kruit

  • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.