Raad van Opzieners en Pastorale Oudsten

In De Stadskerk is de Raad van Opzieners (RvO) eindverantwoordelijk voor het (geestelijk) functioneren van de gemeente, waarbij de Here Jezus wordt erkend als Hoofd van de gemeente (1 Petr.5:1-5).

De RvO leidt de gemeente op hoofdlijnen, zowel op geestelijk als bestuurlijk vlak.
De 5-voudige bediening die Paulus noemt in Efeze 4 vertaalt zich naar een brede blik op de gemeente:

  • Beschermen (profeet)
  • Voeden (leraar)
  • Leiden (apostel)
  • Zorgen (herder)
  • Uitreiken (evangelist)

Om daadwerkelijk op hoofdlijnen te kunnen leiden, is er voor de herderlijke taak een pastorale oudstenraad.

Opziener of oudste ben je voor 4 jaar, wat eenmalig met 4 jaar kan worden verlengd.
Dit geldt niet voor de opzieners die ook een dienstverband met de gemeente hebben, te weten de voorgangers Arjan Zantingh en Theo van den Heuvel en de zorgpastor Roelof Alkema.

Contact opnemen kan via de mail: rvo@destadskerk.nl. In elke dienst is ook een oudste vertegenwoordigd als oudste van dienst, ook na de dienst is deze aanspreekbaar. Op het mededelingenblad is te vinden wie oudste van dienst is.

Raad van Opzieners

De Raad van Opzieners bestaan uit: Theo en Harmke van den Heuvel, Arjan en Claudia Zantingh, Roelof en Liesbeth Alkema, Joost en Agnes de Vries, Hans en Tineke Meerveld, Jan en Jolanda ter Maaten.

Pastorale oudsten

Om de verbinding te houden tussen Raad van Opzieners en Pastorale Oudsten, maken Roelof en Liesbeth Alkema en Hans en Tineke Meerveld ook onderdeel uit van de Pastorale Oudsten.
Verder bestaan de Pastorale Oudsten uit: Fokko en Tineke de Jong, Clarence en Daphne Drenth, Frans en Anneke Brouwer.

Opzieners

Theo en Harmke van den Heuvel

Opzieners

Arjan en Claudia Zantingh

Opzieners en pastorale oudsten

Roelof en Liesbeth Alkema

Opzieners en pastorale oudsten

Hans en Tineke Meerveld

Opzieners

Joost en Agnes de Vries

Opzieners

Jan en Jolanda ter Maaten

Pastorale oudsten

Clarence en Daphne Drenth

Pastorale oudsten

Fokko en Tineke de Jong

Pastorale oudsten

Frans en Anneke Brouwer