Scherven

Geeft U mij een zuiver hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt.

Stuur mij niet van U weg en laat uw Heilige Geest niet van mij wijken.

Ik wil zo graag opnieuw de blijdschap over uw redding ervaren.

Ik wil U volgen en mijn gehoorzaamheid aan U zal mij kracht geven.

Het werkelijke offer waarop U wacht, is een aan U overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder U kan,

En een hart dat geheel en al weet dat U de enige bent die helpen kan.

Zulke mensen stuurt U nooit weg, mijn God.

Psalmen 51:12-14,19 HTB

We kunnen staan op een plek waar we ons leeg en moe voelen. Dat we de woorden wel kénnen waar God zegt: Ik ben gekomen voor hen die moe en gebroken zijn, voor zij die treuren of onder lasten gebukt gaan.

Maar het is alsof deze woorden niet verder binnen komen..

Wanneer we oog in oog staan met onze eigen, persoonlijke gebrokenheid, onze tekorten, ontgaat ons vaak alle hoop op herstel.

Zie jij je soms ook staan alsof je handen vol zijn met scherven, waar je geen kant mee op kan?

Terwijl je weet dat Hij zorgt, dat Hij je troost, dat Hij je nooit zal verlaten?

Is het voor jou dan soms ook moeilijk om Jezus te vertrouwen?

Helemaal?

Het kan zijn dat je je dan schuldig gaat voelen en bang bent dat je het niet goed doet of zelfs dat het je eigen schuld is dat je je zo voelt, want…je vertrouwt niet genoeg, je gelooft niet genoeg… etcetera

Maar Jezus is gebroken, zodat wij met onze gebrokenheid bij Hem mogen komen.

Met alle onrust, verdriet en angst.

Hij kent je hart, Hij ziet jou en weet precies waar je worstelt.

En Hij kijkt niet met veroordeling, maar Hij kijkt met ogen vol van Liefde voor jou.

We hoeven niet eerst onze scherven te lijmen, ons vertrouwen op te poetsen en sterk in het geloof te staan.

Alles wat Hij van ons vraagt is, dat we ons laten breken, dat we laten zien dat wij het niet kunnen.

Door gebrokenheid begrijpen we wat opofferende liefde is. Zijn naam is Jezus.

We mogen ons overgeven…aan Hem.

Wij geven Hem de stukken en scherven, zodat Hij heelheid kan geven.

Door overgave…

Dat is wat God van ons vraagt ; overgave, onszelf geven, …dat we laten zien dat wij niet zonder Hem kunnen en willen leven.

Dat is het begin en het is gelijk alles!

We geven onszelf, we geven ons over. In Zijn handen.

We geven Hem ons verdriet en onze twijfel en angsten.

We vertrouwen Hem met al onze gebroken stukken, waar we jaren mee gezeuld hebben, maar ook de stukken van elke dag.

En Hij wil ons een zuiver hart geven en een nieuwe geest die ons sterk maakt. (vs 12) Deze weg hoeven we niet alleen te gaan, Zijn Geest zal ons leiden en ons kracht geven!

Open handen en een open hart…. Je mag er zijn zoals je bent, je bent niet je verleden, niet je angsten, je bent genoeg omdat Hij dat altijd is.

Zijn naam is Jezus!

Margreeth Mooibroek