Sportkerk

Ons verlangen is dat tieners worden gestimuleerd om actief mee te bouwen aan de gemeente en onderweg daarin zelf stappen zetten naar Jezus toe. Daarom is er elke 4e zondag van de maand de ‘Sportkerk’. Kinderen van groep 3-8 kunnen daar tijdens de tweede dienst naartoe komen voor een sport- en spelprogramma en een stuk geestelijke invulling (naar het concept van FaceOff).

Deze kinderen worden in groepjes begeleid door tieners. Elke tiener krijgt een groepje van 4/5 kinderen onder zijn/haar hoede en mag die langs verschillende sport- en spelactiviteiten leiden. Ook is er een pauze om met elkaar over een bepaald (geestelijk) onderwerp te praten. Op deze manier hoeven tieners niet in de dienst te zitten bij hun ouders, maar bouwen ze mee en hebben een leuke tijd. We beginnen met de tieners om 10.30 uur en de kids komen dan als de tweede dienst begint om 11.30 uur.

FOTO-ALBUM

@Fototeam de Stadskerk

Correspondentie: communicatie@destadskerk.nl

Fotograaf: Klaas Oosterloo

Alle foto’s in dit album zijn eigendom van de Stadskerk. Op deze foto's is de privacyverklaring van toepassing.
Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande (schriftelijke toestemming) van de afdeling Communicatie van de Stadskerk.