Lees verder

Triades

Te midden van de uitdagingen van de huidige situatie in ons land, willen we vooral ook denken in kansen. Al langer is er het verlangen om intentioneler te zijn in het omzien naar elkaar en het groeien in discipelschap. We geloven dat het vormen van triades daarin een krachtig middel is, en praktisch gezien is het een vorm die in alle beperkingen die er nu zijn wel haalbaar is. Daarmee is het voor de korte termijn een prachtig middel om onderlinge betrokkenheid te kunnen waarborgen en voor de langere termijn een effectief middel om te blijven groeien in discipelschap. Ingegeven door de nood zien we een visionaire kans!

Doel van het opstarten van triades

Triades hebben in zich om het christenleven écht aan te gaan met christenen om je heen. Ze hebben in zich om binnen die groep van drie elkaar op te bouwen en verder te brengen. Er is ruimte voor het elkaar leren kennen van hart tot hart en om zorg voor elkaar te dragen; geestelijk maar ook praktisch. Triades bieden een prachtig platform voor discipelschap. Voor het pur sang leven als volgeling van Jezus. Bloeiende triades zullen onze kringen en teams levendiger maken. Bloeiende triades zullen onze impact op onze gezinnen, vrienden, straat, werk en op onze stad vergroten; Jezus zal meer en meer zichtbaar worden in en door onze levens.

Wat vragen we, voor nu, van jullie?

We willen graag dat ieder lid van de gemeente van 18 jaar of ouder een triade gaat vormen met twee anderen. En ben je jonger en wil je wel graag een triade vormen: doen!
De ‘spelregels’:

  • De twee ‘anderen’ bevinden zich niet in jouw gezin.
  • De triade bestaat uit drie leden van hetzelfde geslacht.
  • Triades mogen gevormd worden binnen een team of kring, maar dit hoeft niet.
  • Triade zijn is niet vrijblijvend maar vraagt om toewijding. Het écht aangaan met elkaar.

Vanuit de leiding willen we jullie graag de kans geven om zelf deze triades te vormen.

Gewoon omdat zelf kiezen vaak het beste werkt.

We willen je vragen om dit bíddend te doen. Met wie mag jij deze kleine groep gaan vormen? Met wie wil jij gaan optrekken? Van wie wil jij leren? Wie mag er in je leven spreken?

Tip hierbij kan zijn om te kiezen voor mensen die in dezelfde levensfase zitten. Bv. vaders van jongen gezinnen. (Zo kennen wij een voorbeeld van een krachtige triade die al een geruime tijd met elkaar optrekt). Maar ook een gezamenlijke interesse of gewoon een goede klik zijn helpende ingrediënten.

Op termijn lijkt het ons ook geweldig om triades aan elkaar te verbinden, bijvoorbeeld intergenerationeel. Zodat jong en oud daarin ook weer van elkaar kan leren.

Belangrijke eigenschappen van een triade

Een triade gaat pas werken als je er alle drie heel intentioneel in stapt. Met een verlangen om verder te groeien in relatie met God en met anderen. De volgende drie eigenschappen zijn kenmerkend voor een goed functionerende triade:

  1. Bemoedigen. Waarin kunnen we elkaar bemoedigen en bevestigen?
  2. Toerusten: Welke disciplines kun je oppakken om verder te groeien in je relatie met Jezus. Hoe leidt het Woord en wat zegt de Geest?
  3. Uitdagen: Hoe kunnen we elkaar op een gezonde manier uitdagen en van daaruit ook bevragen?

Dit gaat allemaal niet vanzelf. Het begint er mee dat je ervoor kiest om open en transparant te zijn. Je kiest ervoor om in je hart te laten kijken, om je overwinningen maar ook je nederlagen en je pijn samen onder ogen te zien. Daarnaast is het belangrijk dat Woord en Geest leidend mogen zijn in de contacten die er plaatsvinden binnen de triade. En tenslotte is het een keuze om wederzijds aanspreekbaar te zijn. Mag de ander spreken in je leven?

Wat gaan wij jullie bieden?

  • Hulp wanneer je geen mensen kunt vinden om een triade mee te vormen. Je mag dan mailen naar gemeentebureau@destadskerk.nl
  • Een online platform waar jullie kunnen delen hoe God werkt door jullie triade heen (getuigenissen). Dit is in ontwikkeling. 

Vragen

Een aantal vragen die zijn gesteld naar aanleiding van het introduceren van triades.

 Waarom triades?

Vooral: niemand buiten de boot

We willen vooropstellen dat het vormen van triades voor ons geen doel in zichzelf is, maar dat we het zien als een middel voor een urgent en door nood gedreven doel: er in de huidige situatie zorg voor dragen dat niemand buiten de boot valt. Voor singles zijn de uitdagingen misschien heel anders dan voor gezinnen, ons verlangen is dat iedereen zich gezien voelt in deze tijd.

Ook: geestelijke groei

Zeker, we geloven dat triades een krachtige manier zijn voor geestelijke groei en discipelschap. En we willen jullie ook zeker voeden met tips hoe je een triade vormt en invult (bijv., lijken op Jezus, je gebedsleven, je identiteit als man of vrouw, en nog veel meer).

Maar eerst: goed in verbinding blijven

Maar voor nu willen we er ook gewoon simpelweg zorg voor dragen dat iedereen met twee personen, buiten zijn eigen huishouden om, verbonden is. Waarom? Omdat we elkaar in de komende tijd wellicht harder nodig gaan hebben dan ooit, al is het alleen al voor het doen van boodschappen of even een praatje door de telefoon.

 Hoe vorm ik een triade?

 Begin bij je kring of team

Een triade vormen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Zit je op een kring of in een team? Maak dan gebruik van deze groep om je triade te vormen. We zullen via de kringleiders en teamleiders input leveren op triades. Dit zijn bestaande lijnen en die willen we graag gebruiken en bekrachtigen.

Zoek iemand in je buurt

Je kunt ook op zoek gaan naar iemand die bij je in de buurt woont. Ga hiervoor naar: https://mijnstadskerk.nl/login om in te loggen. Dit kan met je emailadres dat bekend is binnen de administratie van de Stadskerk.

(Heb je nog nooit ingelogd bij Mijn Stadskerk, en je bent gemeentelid? Vul dan je emailadres in en kies daaronder voor nieuw wachtwoord aanvragen. In je mailbox ontvang je dan de informatie om in te loggen).

Vervolgens ga je naar: https://mijnstadskerk.nl/maps, daar kun je zien wie er bij jou in de buurt wonen. Misschien kun je met één van deze mensen een triade vormen?

Vraag het gemeentebureau je te helpen

Lukt het je niet of vind je het om een andere reden lastig of spannend om dit zelf op te pakken? Mail dan naar gemeentebureau@destadskerk.nl dan gaan wij je daarin helpen.

Mogen/kunnen triades samen komen voor ontmoeting?

We krijgen vragen of het wel verantwoord is dat de drie personen in een triade elkaar ook daadwerkelijk opzoeken voor ontmoeting. We waarderen deze vragen en nemen ze serieus. We hebben overlegd met Jan ter Maaten. Jan is een van de opzieners van de Stadskerk en tevens lid van het Kernteam COVID-19 UMCG. Vanuit zijn positie kan hij ons uitstekend adviseren hoe wij hierin onze weg moeten zoeken en kunnen gaan. Jan geeft aan dat samenkomen in triades kan, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Dus heb je ziekteverschijnselen (koorts, keelpijn of hoest), doe het dan zeker niet. En kom je samen, dan op gepaste afstand (1,5m). Voor ouderen en mensen met verminderde weerstand wordt ontraden om samen te komen. Mochten richtlijnen of deskundig advies veranderen door nieuwe ontwikkelingen of maatregelen, dan zullen wij jullie daarover uiteraard informeren.

Tot zover over triades. Dan nog 2 opmerkingen:

Online inspiratie

 Dagelijks willen we de gemeente graag iets aanreiken ter bemoediging en versterking: iedere werkdag staat er daarom vanaf 6.00 uur een pareltje vanuit het Woord klaar op het Youtube-kanaal van de Stadskerk, en om 19.00 uur kun je kijken naar de livestream met een item gericht op tieners, om samen met het gezin te kijken. Tip: abonneer je even op het Stadskerk-kanaal, dan mis je niets!

Huis van Gebed

Juist nu, wanneer we (misschien) wat meer tijd hebben, is het zo belangrijk om goed na te denken waar we onze gedachten mee vullen. We willen je van harte uitnodigen om Jezus te zoeken door gebed. Als lid kun je in Mijn Stadskerk een gebedsuur reserveren in het Huis van Gebed. Dit is ook heel geschikt om met jouw triade naar toe te gaan. Rooster jezelf in. Laten we Hem heel bewust zoeken, die het Hoofd van de gemeente is: Jezus!

Tenslotte, Rutte sprak afgelopen maandag de inmiddels gevleugelde woorden: ‘Let een beetje op elkaar.’ En zo is het ook, het is zo belangrijk om nadrukkelijk om ons heen te kijken en in te zetten op sterke onderlinge verbondenheid, in de gemeente, in onze straten en onze samenleving. Dat staat! Tegelijk willen we graag afsluiten met de woorden uit Hebreeën 3:1: ‘Geliefde broeders en zusters, (…) let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Jezus Christus!’ Ons oog op Hém, dat is de sleutel voor een hart dat vól is om elkaar en een ander écht te zien!