Veilig

Deze keer een bemoediging in de vorm van een , al iets ouder, maar zeer opbouwend en troostend, opwekkingslied.

Veilig

Veilig, veilig,

Veilig rustend in Uw armen, Heer

Veilig, veilig

Veilig rustend in Uw armen, Heer

O, hart vol zorg,

Wat drukt je neer?

Is het de last

Die je opneemt,

telkens weer?

Geef Hem je lasten,

Want Hij is trouw.

Jezus Zelf,

Hij zorgt voor jou.

O, hart vol angst,

Wat buigt je neer?

Bedenk in tijd

Van beproeving des te meer:

Geef Hem je zorgen,

Want Hij is trouw;

Jezus Zelf,

Hij zorgt voor jou.

En ik prijs de grote naam van Jezus,

Prijs de Heer;

Hij heft mijn hoofd omhoog,

Prijs de Rots van mijn verlossing; Al mijn dagen heeft Hij in zijn hand.

Veilig, veilig,

Veilig rustend in Uw armen, Heer.

Veilig, veilig,

Veilig rustend in Uw armen, Heer.

Al mijn dagen heeft Hij in zijn hand.

Opwekkingslied 606 Psalm 42:6 en 1 Petrus 5

Ellen Visser