Verboden te zingen

Wie had een half jaar geleden nog gedacht, dat premier Rutte en de minister van Volksgezondheid zich een half jaar later zouden gaan bemoeien met kerkzang? Overigens spraken ze zich tezelfdertijd ook uit tegen voetbalsupporterskoren, brave zangkoren en popfestivals.

Tijdens het zingen, gepaard gaand met heftiger in- en uitademen, komen er aerosolen vrij. Via deze minuscule waterbelletjes kan het virus, waar we nu zo mee te maken hebben, zich gemakkelijk en over veel meer dan anderhalve meter verspreiden. Tandartsen rekenen per patiënt een uur, waarbij goed de gelegenheid wordt geboden aan de aerosolen om naar de vloer te zweven, alvorens een volgende patiënt toe te laten. Het is bekend dat een 130 leden tellend koor begin maart na een optreden 100 Coronazieke leden telde. Onlangs ben ik voor het eerst weer naar een kerkelijke bijeenkomst in kleiner verband geweest (kring). Dit om beter naar elkaar om te kunnen zien. De leidster vroeg mij uit gewoonte wat liederen uit te zoeken om te zingen. Daarop zei ik haar dat het misschien beter was wat gedichten uit te zoeken in plaats van liederen. Kerkgaan is voor ons iets fundamenteels dat we numoeten missen, maar ook zingen kan nu alleen in jezelf of hardop voor jezelf. We leven inmiddels volop met de gevolgen, de ontstane inventieve opvolgers van kerkdiensten en grote kringbijeenkomsten. De leiding mag zich nu verdiepen in de mogelijkheden om met maximaal 100 personen samen te komen.

Bidden geoorloofd

Velen worden deze tijd stil gezet en velen worden ook beproefd door allerlei zorgen. Extra tijd voor meditatie over het woord en gebed. Ik spaar boeken over gebed. Een nieuwe is: ´Lucht je hart- over bidden´ van de Open Deur- redactie. Ik lees daarin over een vrouw die met het geloof opgroeide en dat achter zich gelaten had. Zij dwong zichzelf niet langer te bidden, maar toch stak de gewoonte van het bidden steeds de kop weer op. Zij voelde dat haar diepste binnenste als het ware móest neuriën. Zo voelen wij ook- in de mangel van de omstandigheden van onszelf, onze dierbaren en ons Compassion-kindje ver weg- de zachte drang van de Heilige Geest om de Bijbel te pakken en God te gaan prijzen en te gaan bidden. Dat mag nog van de overheid, in je binnenkamer. Misschien geeft de Heilige Geest ook wel een lied om te zingen.

Ellen Visser