Omgaan met verveling

Op welke manier besteed jij je tijd, in deze periode? verveel jij je wel eens? en hoe ga je daarme om?