Josef van Arimatea

Jozef van Arimathea riskeert alles, op het moment dat hij Pilatus vraagt om het gestorven lichaam van Jezus. Hij riskeert zijn carrière, zijn bezittingen en zelfs zijn leven. Waar haalde hij de moed vandaan? Jozef had Jezus gezien aan het kruis en onvoorwaardelijke liefde ontmoet. Wat doet het zien van het kruis met jou?

Markus 15:42– 43

Toen de avond al gevallen was (het was de ‘voorbereidingsdag’, dat wil zeggen de dag voor de sabbat), kwam Josef van Arimatea, een vooraanstaand raadsheer, die zelf ook de komst van het koninkrijk van God verwachtte. Hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het lichaam van Jezus vroeg.