Jezus, het levende brood

Jezus zegt: eet mijn vlees en drink mijn bloed. Wat vies eigenlijk! Waarom zegt Jezus dat zo en wat bedoelt hij daarmee? Het avondmaal brengt ons dichtbij het kruis, daar waar we zien hoe God ons werkelijk vrij wil maken.

Johannes 6:53-58

Daarop zei Jezus: ‘Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven in mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven.’