Voorbede, de kracht van: voor, naast en namens

Voorbede is voorspraak doen voor een ander. God houdt van voorbede, Hij zoekt voorbidders.
Hij nodigt ons uit om te komen: ‘voor’, ‘naast’ en ‘namens’. Onder meer Psalm 123 kan ons helpen hoe we op die kostbare plek kunnen staan. Laat je inspireren om ook jouw stem te laten horen in voorbede.

Psalm 123

Een pelgrimslied. Wie op de Heer vertrouwd is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat voor eeuwig. Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de Heer zijn volk van nu tot in eeuwigheid. De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht de hand niet reiken. Wees goed voor wie goed is, Heer, voor de oprechte van hart. Maar wie een dwaalweg gaat: Heer, verdrijf hem en allen die onrecht doen. Vrede over Israël!