Gaan zien dat God er is

De dagelijkse parels gaan deze week over voorbede: bidden voor een ander. Volgende week willen wij heel gericht bidden voor onze omliggende wijken. Onder gewone omstandigheden zouden wij de mei-week hebben gehouden, fysiek de wijken binnengaan met sport & spel, een bakje koffie en ruimte om klusjes te doen voor iedereen die praktische hulp goed kan gebruiken. Dat lukt dit jaar niet. Maar we kunnen wél geestelijk tot zegen zijn. Persoonlijk wil ik graag voorbede gaan doen vanuit 2 Koningen 6, waar de profeet Elisa bid voor zijn knecht, dat hij mag zien dat God er is. En dat hij machtiger en sterker en groter is dan de moeilijke omstandigheden waarin de knecht zich bevindt. Dat is misschien wel het rijkste antwoord op ons bidden, dat mensen gaan zien: God is er, ik ben niet alleen, er is Iemand die groter is dan de crisis, sterker dan wat op mij afkomt. Want dát besef maakt álle verschil.

2 Koningen 6:17

‘En hij bad: ‘HEER, open zijn ogen en laat het hem zien.’ De HEER opende Elisa’s knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden.’