Met uw wegen vertrouwd

Deze Psalm spreekt over hoe groot en ruim Gods hart is. Zijn liefde geeft ons vertrouwen. Zijn open armen geven ons de vrijheid om zijn weg te willen gaan.

Psalm 25:1-12

Van David. Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit, mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op u hopen worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die u achteloos verraden. Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, Heer. Goed en rechtvaardig is de Heer, hij wijst zondaars de weg, wie nederig zijn leidt hij in het recht spoor, hij leert hun zijn paden te gaan. Liefde en trouw zijn de weg van de Heer, voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. Vergeef mij, Heer, mijn grote schuld, omwille van uw naam. Aan wie in ontzag voor hem leven, leert de Heer de rechte weg te kiezen.