Reflect Live | Pay Back

Wanneer jou onrecht is aangedaan door mensen, dan wil je pay back geven. Maar is dat altijd de beste oplossing? Wat doe jij wanneer jou onrecht is aangedaan?