Jezus gaan zien – stapje voor stapje

Jezus geneest de ogen van een blinde man en doet dat op een wel heel bijzondere manier: Jezus maakt het erg persoonlijk en kiest voor de weg van de geleidelijkheid. Zo werkt Jezus nog. Durf je Jezus te vertrouwen en ben je bereid op Hem te wachten?

Marcus 8:22-26
Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ Hij begon weer e zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’ Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. Hij stuurde hem naar huis met een waarschuweing: ‘Ga het dorp niet in!’.