Hoop doet leven

1 Korinthe 13:13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.