Geef het door!

2 Tim. 2:1-2

We mogen veel ontvangen en dús hebben we ook veel om te geven!
God is een gevende God. Hij geeft ons in Christus het kindschap van Hemzelf. Hij geeft ons overvloedige genade.

En Hij vraagt ons om, vanuit wat wij ontvangen, dat vooral ook weer door te geven.
Of het nu gaat om geleerde lessen, ontvangen troost of prachtige gaven, het is de bedoeling om het niet voor ons zelf te houden maar door te geven.