Anker voor mijn ziel

Hebreeën 6:18-19

We zingen zo vaak de woorden ‘anker voor mijn ziel’.
Wat bedoelen we daar eigenlijk mee?
Het zijn woorden die ons leren vooruit te kijken, hoop te houden en rust te vinden bij God.