Het grote ‘elkaar’

Johannes 13:14

‘Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.’ Johannes 13:34 ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.’

Kerk-zijn is geen aards idee of menselijke onderneming. Nee, de gemeente is geboren in het hart van God. Juist vandaag – nu allerlei vórmen van kerk-zijn op de kop gaan, is het zo belangrijk om terug te gaan naar wat de esséntie van kerk-zijn ook alweer is. Die blijft onveranderd. Toen Jezus beloofde: ‘Ik zal Mijn Gemeente bouwen’, zag Hij een Gemeente voor zich, zo krachtig, zo mooi en zo kostbaar dat Hij bereid was ervoor te sterven. Wat had Jezus voor ogen met de Gemeente?