Het grote ‘elkaar’ – deel II

Deze parel is het vervolg van de parel ‘het grote elkaar.’ Kerk-zijn is geen aards idee of menselijke onderneming, maar is geboren in het hart van God. Juist vandaag – nu allerlei vórmen van kerk-zijn op de kop gaan, is het zo belangrijk om terug te gaan naar wat de esséntie van kerk-zijn ook alweer is. In zijn afscheidswoorden aan zijn leerlingen in Johannes 13-17 deelt Jezus over de gemeente waarvoor Hij bereid was te sterven. Wat had Jezus met de gemeente voor ogen?

Johannes 15:12: ‘Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.’
Johannes 13:35: ‘Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.’