De andere wang

Wanneer Jezus ons leert ‘de andere wang’ toe te keren, wat bedoelt hij dan eigenlijk precies?
Deze tekst zit net iets genuanceerder in elkaar dan je zou denken. Het is niet de bedoeling van Jezus dat we altijd maar alles over ons heen laten komen en al het kwaad met gebogen hoofd verdragen.
Wat is wel de bedoeling?