Kerk van community’s

Handelingen 2:46

‘En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart.’

Het visieplan ‘Kerk van community’s’ gaat over een vorm van kerk-zijn in corona-tijd. We blijven één Stadskerk en zoeken naar de ontmoeting met elkaar in 2-wekelijkse samenkomsten in 35 kleinere groepen van 50-100 mensen. Het plan gaat niet over het ópdelen van de gemeente, maar over het índelen van de gemeente voor ontmoeting. Omdat we ervan overtuigd zijn dat de bloei van de kerk gebeurt, daar waar gelovigen samenkomen in de naam van Jezus!