Elkaar tot bloei brengen

Elkaar helpen door op elkaar betrokken te zijn. Elkaar bemoedigen en bevestigen, waar nodig aanspreken en lessen doorgeven die we zelf geleerd hebben!