Kijk omhoog, naar Hem die voor jou uitgaat!

Kijk omhoog, naar Hem die voor jou uitgaat!

Jezus spreekt in Johannes 3:14​ en 15 over zichzelf en verwijst hierbij naar een gebeurtenis in Numeri 21. Het volk Israël brengt al jaren door in de woestijn en heeft de nodige beproevingen moeten doorstaan. Ze raken moedeloos en ondankbaar. Kennen we niet allemaal vormen van schaarste in ons leven en de uitdaging om hier mee om te gaan? Maar hoe je dit? Wat vraagt God hierin van ons? Onze focus komt Jezus toe, Hij moet hoog verheven worden. Boven onze omstandigheden uit. Hoe meer wij onszelf aan Hem toevertrouwen, hoe groter Hij kan worden in ons leven. Laat je hiertoe inspireren in deze parel!