Bij het Kruis buig ik mij neer | Goede Vrijdag

Samen buigen we ons neer bij het kruis. We gedenken dat Jezus stierf voor ons. Hij verliet de hemel, kwam op aarde om uiteindelijk Zijn leven te geven voor ons. Voor verzoening met onze Hemelse Vader. Deze Goede Vrijdagdienst nemen we je mee in aanbidding en vieren we samen het Heilig Avondmaal. Doe je mee? Een gezegende dienst.