Waar is God in het lijden? | Frans Brouwer

Vanuit mijn persoonlijke ervaring uit de afgelopen periode van ziekte probeer ik een antwoord te vinden op deze complexe vraag. Vanuit dit Bijbelgedeelte wil ik drie dingen benoemen: God bevrijdt, God beschermt en God bevestigt zijn trouw.

Exodus 14: 13-20