Waar is Jezus gebleven? | Paula Roelfsema

Wat is je houvast als Jezus lijkt te zijn vertrokken? Als je Hem niet voelt? Terwijl je Hem wel werken ziet in de levens van anderen. Daar zie je Hem wonderen doen, je ziet geloof groeien, maar jij ervaart nog maar weinig. Zet het je stil? Ga je zoeken? Blijf je in beweging?