God is met ons? | André van Zyl

De dagen in december in Nederland zijn kort en koud, de nachten lang en donker. We hebben geen makkelijk jaar achter de rug en het zou kunnen dat je je afvraagt: Is God met ons? Dit is een hele reëele vraag, die er mag zijn. Misschien spreken we dat niet vaak uit, maar het kan wel degelijk zo voelen. God spreekt in de Bijbel in de chaos, en niet van buitenaf. Zo ook het Kerstverhaal, Jezus is het licht dat midden in de duisternis vrede wil brengen.

Verwerkingsvragen:
1. Hoe merk je dat God met jou is?
2. Wat betekent het dat Jezus het licht is, en dat de duisternis in jouw leven daardoor niet de overhand krijgt?
3. Hoe kun jij deze Kerst God opnieuw toelaten om rust en vrede te brengen?

Johannes 1: 5