Zo ervaar je Gods aanwezigheid | André van Zyl

Wij hebben allemaal een aanraking van God – en van elkaar – nodig. In deze parel wordt uitgelegd hoe een verlangen naar een aanraking van God werkelijkheid kan worden.

Verwerkingsvragen

  1. Wanneer heb jij laatst voor het laatst een aanraking van God ervaren? Hoe zag het eruit en hoe weet je dat het van God was?
  2. Heb jij moeite om aangeraakt te worden, door God of door mensen? Vraag aan God waar dit aan ligt en of je daar iets mee mag? Komt er iets boven, geef het dan aan Hem in gebed en vraag om genezing waar er misschien beschadiging zit?
  3. Wees een tijdje stil, en vraag de Heilige Geest of er iemand is wie je namens Hem mag aanraken door een knuffel of een arm om een schouder.