De waarheid van wat we niet zien | Arend Jan Poelarends

‘Ik ga op reis en ik neem mee.’ Een jaar geleden vertrokken we – uitgezonden als zendelingen – naar Zweden. We kwamen in een andere cultuur, we hoorden andere taal en hadden weinig tot geen verbinding met anderen. Eigenlijk hadden we beter kunnen zeggen: ‘Ik ga op reis en ik laat achter’. Geloof is de zekerheid is dat alles waar we op hopen werkelijkheid wordt. Ook al zie je het niet, God roept ons op Hem te vertrouwen, ook al zien we het niet.

Verwerkingsvragen

  1. Heb jij net als de familie Poelarends je blauwe aanhangwagen vol met dingen die je mee wilt nemen? En kom je er achter dat het ballast is en je droom in de weg staat? Welke dingen kunnen uit de aanhangwagen?
  2. Heb je een droom van God gekregen? Zo ja, welke?
  3. Zijn er onderdelen uit je droom die je nog niet ziet?
  4. Zijn er onderdelen uit je droom die je al wel ziet? Bid dat God je het vertrouwen geeft om te bouwen op Zijn belofte!