Van vertwijfeling naar hoop | Roelof Alkema

Asaf vraagt zich af waarom er zoveel onrecht in de wereld is. Geeft God dan niet om recht?14