Liefde als een ochtendnevel | Arend Jan Poelarends

Vaak geven feestdagen en conferenties, zoals bijvoorbeeld Opwekking, een geestelijke boost, nieuw elan, nieuw vuur. Zoiets vind je ook in Hosea 6. Israël wil terug naar God! Fantastisch toch. Maar God’s antwoord is totaal onverwacht. Hosea 6:4 ;6 “Wat moet Ik met je beginnen, Juda? Want jullie liefde is als een ochtendnevel, als dauw die ’s morgens vroeg verdwijnt. Want liefde wil Ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer.”

Herken je dat? Passie voor God die komt en gaat, vuur wat dooft en geloofsliefde die het lastig heeft als de zon eenmaal opkomt en het dagelijkse leven begint?

Leren van Jezus. Op weg naar Getsemane heeft Jezus een lange dialoog met zijn discipelen.(Johannes 14,15,16,17) Jezus zelf leert ons hoe we blijvend vertrouwd raken met God. Een dialoog die ons uitdaagt en opdraagt om lief te hebben zoals Jezus ons lief heeft. Maar ook een dialoog met een moeilijke tekst/belofte die ik moeilijk kan pakken: “alles wat je vraag in mijn naam zal ik doen”.

Verwerkingsvragen

 1. Hosea 6: “Liefde als een ochtendnevel”. Als de zon schijnt en de dagelijkse beslommeringen starten is ze zo weer verdwenen. Passie voor God die komt en gaat, vuur wat dooft en geloofsliefde die het lastig heeft als de zon eenmaal opkomt en het dagelijkse leven begint?
  Hoe herken je dat in je eigen leven?
 2. Jezus draagt zijn leerlingen op om twee dingen te doen: “Blijf in mij” en “heb lief”. Het zijn opdrachten, een keus dus voor ons om het ook te doen. De gevolgen zijn dat we gaan vrucht dragen en dat de wereld door onze liefde iets ziet van God en van Jezus.
  Hoe kun jij als discipel van Jezus groeien in deze twee opdrachten? Wat heb je daarvoor nodig?
  Wie kan jij als discipel van Jezus een stap verder helpen in deze twee opdrachten en hoe ga je dat uitvoeren?
  Maak beide antwoorden zo praktisch mogelijk, zodat je ook echt kun terugkijken op wat God hierdoor heeft gedaan.
 3. Lastige tekst: Jezus zegt niet voor niet tot 7 x toe: “alles wat je vraag in mijn naam zal ik doen”.
  Wat doe jij met zulke teksten?