Jezus in het midden | Frans Brouwer

Het zijn zorgvuldig gekozen woorden die Johannes gebruikt om de kruisiging van Jezus te beschrijven. In deze Parel nemen we je mee naar Golgota en kijken we op naar het kruis, waar Jezus in het midden hangt.

Verwerkingsvragen

  1. Wat is de betekenis van Pasen voor jouw geloofsleven?
  2. Lees Psalm 22. Welke verzen zou je zo kunnen toepassen op de Here Jezus?
  3. Voel jij je ook wel eens van God verlaten? Alsof God heel ver weg is? Wat kan je helpen om daar verandering in te brengen?