Gods handtekening | Alice Kremer en Maria Prins

God schiep niet alleen met Zijn woorden. Toen Hij de mens schiep, kwam Hij heel dichtbij: Hij boetseerde met Zijn eigen handen, blies voorzichtig levensadem in. Dat God zo dichtbij komt, geeft ons leven. We mogen Gods handtekening zijn.