Opgericht worden | Isaac Wolters en Maria Prins

In deze parel, opgenomen in de Meiweek, vertelt Isaäc hoe hij door God opgericht is. God ziet ons en laat ons wandelen in onze bestemming. Ook wij mogen mensen zien, zoals God ze ziet en Jezus zichtbaar maken, zodat ook zij door God opgericht mogen worden.