De Bok en Azazel | Frans Brouwer

In onze huiskamer staat een mooie bok, een gymnastiektoestel. Dit toestel herinnert mij aan een bijzonder evenement uit het Oude Testament. Op de Grote Verzoendag, Jom Kippoer, waren twee bokken aanwezig. De ene werd geofferd en de andere werd weggezonden naar Azazel, een mysterieuze plaats ver van de bewoonde wereld.

De handelingen van het verzoeningsritueel bevatten mooie lessen over het verzoeningswerk van de Here Jezus. Hij is het Lam geslacht voor onze zonden en Hij heeft onze zonden aan het kruis gebracht.

Een volkomen verzoening, nooit meer wordt er op teruggekomen. Net zoals de bok nooit weer terugkwam uit de woestijn.

Verwerkingsvragen

  • Lees Leviticus 16 in zijn geheel. Wat valt jou op in dit gedeelte? Welke les kun je leren over God?
  • In dit hoofdstuk ligt een sterke nadruk op heiligheid en de noodzaak van verzoening om tot God te kunnen naderen.
    Welke rol speelt dit in jouw leven?
    Wat kun hier je leren van over het offer van Jezus?
  • Wat leert de Bijbel over onze zonden? (Ps 103:12, Jesaja 38:17, Micha 7:18-19)
    Hoe bepaalt dat jouw leven?