Jezus herkennen | Arend Jan Poelarends

Hoe en waarom bewegen mensen naar Jezus toe en van Jezus af en wat kunnen wij daarmee.
Markus 6 laat een hele serie gebeurtenissen in sneltreinvaart de revue passeren. Maar de kern is steeds: Hoe kijken mensen naar Jezus, hoe herkennen mensen Jezus en hoe reageren ze daarop.
Hoe kunnen omstandigheden ook onze kijk op Jezus veranderen?

Verwerkingsvragen

  • Welke van deze korte stukjes spreekt jou het meest aan en waarom?
  • Mensen herkennen Jezus en komen bij Hem of herkennen Hem niet en blijven op afstand. Hoe werkt dat persoonlijk in jouw leven?
    Kun je verschillende voorbeelden bedenken uit je eigen leven?
    Herken je dit bij anderen in jou omgeving? Hoe zou je ze daarin kunnen steunen op weg naar Jezus.
  • Op weg naar Jezus betekent uiteindelijk uitgezonden worden en vol vertrouwen op Hem. Hoe zie je dit uitgezonden worden in je eigen leven terug?
  • Wanneer je deze parel hoort en Marcus 6 leest, welke oproep doet de bijbel dan aan jou? Werk deze oproep zo praktisch mogelijk uit.